eRiverSoft

Tìm thấy 1
  • Một ứng dụng đơn giản và hữu ích tích hợp vào menu ngữ cảnh và nó cho phép bạn nhanh chóng thay đổi màu sắc của bất kỳ thư mục nào

    Thể loại: Cải tiến cho máy tính để bàn

    Thử nghiệm

    Windows 10 32/64 bit,Windows 8 32/64 bit,Windows Vista 32/64 bit

    1.5 MB