[PDF]Lập Trình Php - Dhsphcm - Lương Trần Hy Hiến - Lập Trình Web Php Đh Sư Phạm Hcm.Pdf

Thông tin tài liệu

Kích thước tệp M

Loại file .pdf

Tên tiệp

Download tài liệu lập trình web php đh sư phạm hcm.pdf Lập Trình Php - dhsphcm - Lương Trần Hy Hiến

PDF Download kiểm duyệt an toàn

Xem mẫu

Xem trước vài trang đầu tiên, hãy download về máy để xem toàn bộ hoàn toàn miễn phí

  • Giới thiệu về định dạng PDF
  • Định dạng tài liệu di động(PDF) là một định dạng tệp tài liệu cụ thể.Một tệp PDF thường là sự kết hợp của đồ họa vector, văn bản và đồ họa bitmap.Tài liệu PDF cũng có thể hỗ trợ các liên kết(bên trong tài liệu hoặc trang web), biểu mẫu, JavaScript và nhiều loại nội dung được nhúng khác. Kích thước tệp có thể thay đổi đáng kể do độ phân giải hình ảnh, phông chữ được nhúng và văn bản được lưu trữ dưới dạng đồ họa.
  • Chương trình đọc file PDF trên máy tính

Download

ID
Verification
Enter the verification code (see image above)

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Bước 1:Tại trang tainhanh.vn bạn muốn tải, click vào nút Download ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tainhanh.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

HINSTRUCTIONS DOWNLOAD


Step 1: At the page you want to download tainhanh.vn, click the Download button at the top.
Step 2: At the download link, select the link to download the file to your computer. Here will have the option to download the File saved on tainhanh.vn
Step 3: A message appears at the bottom of the browser, asking you to save. - If you click on Save, the file will be saved to your computer (The download process is fast or slow depending on the internet connection, the file size you want to download)
There are many software that supports downloading files to your computer with the download speed Fast files such as Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Depending on the preferences of each user, the user selects download software for his computer.